Golfbaner giver nye muligheder for bier

Golfbanernes varierede landskab og udsåning af blomster giver nye levesteder for bier. Landets golfbaner bliver mere bivenlige i nyt samarbejde mellem Dansk Golf Union og Danmarks Biavlerforening.

Golf og bier kan gå hånd i hånd og være en fin kombination. Golfbanerne består typisk af et varieret landskab og når man samtidig fremmer blomstringen på arealerne, så kan der skabes et paradis for bier.

Torben Kastrup Petersen, der er bane- og miljøchef i Dansk Golf Union glæder sig over initiativet: ”Landets golfbaner har meget fokus på naturen, samt livet på og omkring banen. Der er mange spændende miljøinitiativer i gang, og vi ved at der er god interesse for at hjælpe bierne. Det giver jo også golfbanernes brugere en mulighed for ekstra oplevelser”

I Danmark findes 190 golfklubber med et samlet areal på ca. 13.000 ha – eller et areal svarende til størrelsen på Samsø. Derfor er et nyt samarbejde mellem Dansk Golf Union og Danmarks Biavlerforening, som skal fremme indsatsen for bier på golfbanerne, ikke uden betydning.

Golfbanerne skal etablere minimum 1000 m2 bivenlig blomstereng for at blive bivenlige, men de skal også godtgøre andre initiativer, som f.eks. at etablere bunker af sten, kvas og træ, hvilket giver reddemuligheder for de vilde bier.

”Vi har i Danmark registreret ca. 290 arter af bier, og desværre er en del af dem udfordret eller ikke længere eksisterende her i landet. Vi ved fra vores overvågning i Danmarks Biavlerforening at perioder med manglende varieret blomstring er blandt de væsentligste udfordringer. Desuden er manglen på reddesteder til de vilde bier en mangelvare i vores landskab, derfor er samarbejdet med golfbaner i Danmark en oplagt mulighed” siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Hvis der ikke bliver skabt bedre forhold for bierne i Danmark, så kan det få alvorlige konsekvenser for de vilde planter og flere af de dyrkede afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning. Bierne lever nemlig af blomsternes nektar og pollen. Under indsamlingen flytter bierne pollen fra blomsternes støvknapper til deres støvfang, og denne proces kaldes bestøvning. Bestøvningen sikrer at planterne danner frø og frugter.

Danmarks Biavlerforening har gennem længere tid oprettet bivenlige kommuner. Der kommer stadig flere kommuner til, og det har samtidig skabt en interesse fra en lang række andre, f.eks. virksomheder og haveejere, der nu også vil anerkendes for og inspireres til bivenlige indsatser. Derfor kan flere målgrupper nu ansøge om at blive bivenlig på www.bivenlig.dk.

 

De første bivenlige golfklubber:

Der er allerede flere golfklubber, som har opfyldt kravene for at blive bivenlig golfbane. På linksene kan man se, hvilken indsats de pågældende golfklubber foreløbig har gjort for bierne.

 

Sindal Golfklub

www.biavl.dk/bivenlige/sindal-golfklub

 

Viborg Golfklub

www.biavl.dk/bivenlige/viborg-golfklub

 

Herning Golf Klub

www.biavl.dk/bivenlige/herning-golf-klub

 

Asserbo Golf Club

www.biavl.dk/bivenlige/bi-oase-i-asserbo-golf-club

 

Hørsholm Golf

www.biavl.dk/bivenlige/hoersholm-golf

 

Rungsted Golf Klub

www.biavl.dk/bivenlige/rungsted-golf-klub

 

Roskilde Golf Klub

www.biavl.dk/bivenlige/oplevelses-natursti-langs-roskilde-golf-klub

 

Sorø Golfklub

www.biavl.dk/bivenlige/soroe-golfklub

 

Sydsjællands Golfklub

www.biavl.dk/bivenlige/sydsjaellands-golfklub

 

 

Tre anbefalinger til alle

Bier er gennem hele deres livscyklus afhængig af nektar og pollen fra blomster. Nektaren forsyner bierne med kulhydrater, som bruges til at dække biernes energibehov. Pollen dækker behovet for protein, fedt, vitaminer og mineralstoffer. For de vilde bier spiller egnede levesteder med såvel føde, som redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle. Derfor peger Danmarks Biavlerforening på tre ting, som alle kan gøre for at blive mere bivenlige:

 

– ”Så og plant bivenligt”, der særligt handler om at øge biernes fødegrundlag ved at så og plante bivenlige planter, samt i videst muligt omfang at vælge de rigtige planter. Det skal sikre, at der er blomster hele sæsonen, lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret.

 

– ”Klip bivenligt”, der handler om at beskære og klippe på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipningen medvirker til øget blomstring.

 

– ”Skab bivenlig plads”, der særligt handler om at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

 

www.bivenlig.dk kan du finde eksempler på, hvordan du kan blive mere bivenlig.

 

17. juni 2019


< TILBAGE