Pressemeddelelse: Flere biavleres bier har bestøvet for sidste gang

Flere af landets største biavlere drejer nøglen om efter denne sæson. Forbrugerne undlader at købe dansk honning og da bierne i forvejen har det svært i vores miljø, vil det betyde, at vi kommer til at mangle bestøvning det kommende forår.

 

Frøavlere, frugtavlere, bæravlere og en lang række andre jordbrugere er afhængige af biavlernes bier, så de kan få deres afgrøder bestøvet. Derfor har de typisk indgået aftale med en biavler, der sørger for at opstille bifamilier på deres marker. Men to års honningkrise har gjort det umuligt at drive biavl som erhverv, og dermed er landets største biavlere ved at lukke ned.

 

Hertil kommer, at der på landsplan døde omkring 20% af bifamilierne i den forgangne vinter – på Sjælland var det hver tredje bifamilie.

Der bliver dermed alvorlig mangel på bifamilier til at sikre bestøvning i flere afgrøder næste forår. Det vurderer formand for Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen: »Vi ser det som vores fornemste opgave at sikre bestøvningen af afgrøder, men med en kombination af dårlige honningpriser og en stor vinterdødelighed den forgangne vinter er det umuligt for os at sikre dette.«

 

Allerede i dette forår har det været vanskeligt at imødekomme efterspørgslen på bifamilier til bestøvning, da flere biavlere har lidt store tab af bifamilier i den forgangne vinter og den manglende efterspørgsel på dansk honning får de større biavlere, der normalt hjælper ved bestøvningsopgaver i jordbruget, til at reducere eller helt lukke deres biavl.

 

Skal situationen forbedres, så vores afgrøder fortsat bliver bestøvet, er det nødvendigt at salget af dansk honning genetableres. Dette skal både ske ved at forbrugerne køber dansk honning, men også ved at fødevarebranchen vælger dansk honning. Samtidig skal reglerne for mærkning af udenlandsk ændres, så forbrugerne har en reel chance for at vælge dansk honning.

 

»Det er vigtigt at danskerne er bevidste om, at når de køber udenlandske honning, så giver det ingen bestøvning af afgrøder i Danmark. Da salget af honning er med til at give biavleren brød på bordet, er det nødvendigt for de danske biavlere, at de kan få det solgt – ellers kommer de til at dreje nøglen om, og dermed vil der forsvinde bifamilier til bestøvning af afgrøderne på markerne,« siger Arne T. Henriksen.

 

Vi skal derudover fortsætte indsatsen for at forbedre biernes miljø, så dødeligheden mindskes. Der er perioder udenfor de blomstrende afgrøders blomstringsperiode, hvor der stort set ikke er blomster at finde. Derved udsættes bierne for sult, hvilket sætter bifamiliens udvikling i stå og svækker biernes immunforsvar, hvorved de bliver mere modtagelige for sygdomme.

 

Under halvdelen af den honning, der omsættes i Danmark, er produceret af danske bier. Hvis de danske afgrøder, haver og den vilde flora fremover skal bestøves tilfredsstillende, skal denne andel op.

 

 

Fakta

Andelen (i procent) af udbyttet for nogle danske afgrøder, der kan tilskrives bestøvning. Læs mere på www.bestøverportalen.dk

 

Vinterraps 5-15 Græskar 100
Æble 90 Solbær 30-70
Pære 70 Asier 100
Hestebønner 5-45 Ribs 50-70
Sødkirsebær 70 Squash 100
Surkirsebær 40 Hindbær 25-45
Hvidkløver 80-90 Purløg 90
Rødkløver 80-90 Blåbær 65
Blommer 50 Jordbær 10-70

 


< TILBAGE