PRESSEMEDDELELSE: Biavlere viser vejen

Biavlerne i Langelands Biavlerforening går forrest, når det drejer sig om at skabe bedre levevilkår for Danmarks bier. Det bliver markeret den 20. maj på Biernes Dag med indvielsen af Biernes Have, som er et eldorado for de trængte bier og andre bestøvende insekter.

 

Fredag den 20. maj er det Biernes Dag, og hvad er mere oplagt end at markere dagen med indvielse af Biernes Have. Det er biavlerne i Langelands Biavlerforening som går forrest og viser alle os andre, hvordan vi alle kan være med til at hjælpe bierne i Danmark med flere blomster og levesteder.

Indvielsen af Biernes Have finder sted for inviterede gæster fredag den 20. maj, hvor Langelands borgmester Tonni Hansen står for den officielle åbning. Desuden vil flere politikere, repræsentanter for organisationer og elever fra den lokale skole deltage ved indvielsen.

 

Et tag-selv-bord på 4000 m2 

I 2017 fik Langelands Biavlerforening et ca. 4000 m2 stort område stillet til rådighed af Tranekær Gods. Her har foreningen siden bygget en flot udstillingspavillon, hvor gæster ved selvstudie på plancher, videoskærme og kig til bierne gennem ruder, kan få et indblik i biernes fantastiske liv. Siden kom ideen om at skabe Biernes Have, hvor hele området er blevet omdannet til en stor have med bi- og insektvenlige planter. Visionen er at vise de besøgende, hvor flot en have kan tage sig ud, når den er omdannet til et kæmpe tag-selv-bord for bier og andre bestøvende insekter. Samtidig er der etableret forskellige typer redepladser, som tilgodeser en lang række arter af bier og insekter.

 

»Vi tror, at vi med Biernes Have kan inspirere de besøgende til at finde egnede arealer hjemme, hvor de kan tilgodese de trængte insekter med en hjælpende blomst. Samtidig vil vi vise, hvor flot en kontrolleret vild have kan tage sig ud,« siger Svend Aage Sørensen, formand for Langelands Biavlerforening.

 

I Biernes Have er der etableret kørestolsvenlige stier gennem området og opsat bænke, så besøgende kan hvile sig og tage sig tid til fordybelse. Der er opsat skilte, hvor de besøgende kan få informationer om de bi- og insektvenlige planter.

 

Biernes Dag

For at rette fokus på biernes – både honningbier, humlebier og enlige bier – vanskelige vilkår og deres store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN valgt at udråbe den 20. maj som Biernes Dag. Dagen bliver markeret verden over.

På verdensplan er tre ud af fire afgrøder afhængige af bestøvere, og FAO anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

 

Men bierne har det vanskeligt. De mangler blomster og egnede steder, hvor de kan anlægge deres reder. Danmarks Biavlerforening har i flere år kørt kampagnen Bliv bivenlig, som netop giver gode anbefalinger til, hvordan haveejere, landbrugere, kommuner m.fl. kan være med til at give de trængte bier mere mad og plads.

I den forbindelse har Danmarks Biavlerforening modtaget finansiel støtte fra Fru Hedevig Quidlings legat til etablering af tre bivenlige demonstrationshaver. Biernes Have ved Tranekær er en af dem.

 

»Danmarks Biavlerforening faciliterer projektet, men det er de lokale kræfter i Langelands Biavlerforening, som står for hele den praktiske del. De lokale biavlere har virkelig lagt meget energi og engagement i skabelsen af Biernes Have. Det er et skoleeksempel på, at biavlerne er enormt optaget af at gøre en indsats for at skabe bedre levevilkår for bier og bestøvende insekter. Med Biernes Have vil vi vise, at alle kan være med til at hjælpe bierne,« siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

 

Herudover har Langelands Biavlerforening modtaget økonomisk støtte fra en lang række sponsorer, som har været med på ideen om etablering af Biernes Have.

Nu er haven en realitet og fra den 20. maj kan alle ved selvsyn opleve biavlernes bud på et eldorado for bier og andre bestøvende insekter.

 

Udsendt 16. maj 2022


< TILBAGE