PRESSEMEDDELELSE: Oversete bier kan skabe en mere bæredygtig landbrugsproduktion

Biernes bestøvning sikrer på bæredygtig vis højere udbytte og bedre kvalitet. Selvom FN har udråbt den 20. maj som FN´s internationale bi-dag er noget af potentialet i biernes bestøvning stadig overset.

 

Den største bæredygtighed i landbrugsproduktionen opnår vi ved at dyrke markerne, så vi kan høste så meget som muligt med så få input som muligt. Her spiller bier og andre bestøvende insekter en vigtig rolle. Når de overfører pollen fra blomst til blomst, bestøver de dem, hvorved der kan høstes et højere udbytte fra markerne.

 

FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede. For at rette fokus på biernes store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN udråbt den 20. maj som Biernes Dag.

 

Mange er bevidste om, at biernes bestøvning er helt afgørende for, at vi kan producere størstedelen af vores frugt og bær. Det samme gælder for dyrkningen af visse afgrøder som f.eks. kløverfrø, hvor biernes bestøvning vurderes at øge udbyttet med 85 procent.

 

Men vi har stadig kun delvist forstået potentialet i de afgrøder, der blot producerer mere og bedre, hvis de er optimalt bestøvet. Det er blandt andet afgrøder som raps og hestebønner, som giver et udbytte uden biernes bestøvning, men hvor man høster meget mere, hvis der er bier eller andre insekter til at bestøve dem.

 

”Vi prøver at dyrke flere proteinafgrøder i Danmark, så vi kan blive mindre afhængige af at importere sojabønner. Selv om flere af proteinafgrøderne giver højere udbytte, hvis de bestøves med bier og andre insekter, så nævnes insektbestøvning ikke i dyrkningsvejledningerne. Jeg synes ikke, at man kan kalde vores produktion bæredygtig, hvis man accepterer at høste langt mindre end man kan,” siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Undersøgelser viser, at eksempelvis hestebønner kan give op til 45 procent større udbytte hvis de er optimal bestøvet. Vinterraps, som lige nu blomstrer gult rundt omkring i landskabet, giver op til 15 procent højere udbytte og samtidig af en bedre kvalitet. En anden fordel er, at der bliver færre skadedyrsangreb, når blomsterne bestøves af bier og andre insekter.

 

”Der er nogle få rapsavlere som bruger bier til bestøvning, men de fleste gør det ikke. Prøv at gå ud i en blomstrende rapsmark en varm, solrig dag. Den burde summe af bestøvende insekter, men de fleste steder er der stille. Det er efter min mening ikke spor bæredygtigt,” siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Gode leveforhold for bestøverne og en optimal bestøvning kræver et godt samarbejde mellem planteavlere og biavlere. Her er det vigtigt at fokusere på alle de forskellige bier – honningbier, humlebier og enlige bier. De er alle sammen med til bestøvningen, og biavleren kan give gode råd til at skabe bedre livsbetingelser for bierne. Desuden kan biavleren etablere bigårde omkring de store marker, hvor honningbierne er nødvendige for at opnå optimal bestøvning.

 

Flere af landets biavlere og deres bifamilier er lige nu i gang med den vigtige indsats for bestøvningen. En lang række biavlere har specialiseret sig i at sikre bestøvning af vores fødevarer.

 

Tag med en biavler i marken

At følge en biavler, der har travlt med at sikre den vigtige bestøvning, er en spændende historie. Du kan som journalist få kontakt til en biavler i dit område, og følge med ham ud på marken for at tilse bierne. Samtidig kan du opleve den spændende historie om blomsten og bien LIVE. Der vil være garanti for gode billeder med blomstrende marker og summende bier.

 

Udsendt 20. maj 2022


< TILBAGE