PRESSEMEDDELELSE: Gør hver dag til Biernes Dag

Bierne er under pres verden over. Også i Danmark står det skidt til med biernes levevilkår, og det er dårligt nyt for de vilde planter og de dyrkede afgrøder, som er afhængige af biernes bestøvning. For at rette fokus på biernes situation og betydning, har FN udråbt den 20. maj som international Biernes Dag.

 

 

Fredag den 20. maj er det Biernes Dag, og bierne fortjener at der rettes opmærksomhed på dem. De spiller nemlig alle en kolossal vigtig rolle som bestøvere af blomstrende planter. Otte ud af ti planter er nemlig mere eller mindre afhængige af bestøvere. Her er specielt bierne vigtige. FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

 

Men bierne har det svært. Det gælder både for honningbierne, humlebierne og de enlige bier. I de senere år har der været beretninger om massive tab af honningbifamilier, ligesom det er veldokumenteret at der historisk er sket en tilbagegang af humlebier og enlige bier.

 

»Mangel på blomstrende planter i biernes aktive periode er en af de primære årsager til biernes vanskelige situation. Bierne lever nemlig af den nektar og pollen, som de indsamler i blomsterne. Og når bierne samler føde i blomsterne, sikrer de samtidig at blomsten bliver bestøvet og dermed kan danne frø, frugt og bær,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Men i landskabet kan der være langt imellem de blomstrende planter. Derfor er det vigtigt, at vi alle giver et bidrag til et mere blomstrende Danmark.

Sprøjtemidler er desuden med til at gøre levevilkårene vanskelige for bierne. For humlebier og enlige bier spiller mangel på egnede levesteder med såvel føde, som redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle.

 

»I Danmarks Biavlerforening har vi gennem flere år kørt kampagnen Bliv Bivenlig, hvor vi giver anbefalinger til, hvordan vi alle kan være med til at hjælpe bierne. Faktisk er der blot tre ting, som alle kan gøre for at blive mere bivenlige: Så og plant bivenligt, klip bivenligt og skab plads til bierne,« siger Arne T. Henriksen.

 

Ved at så og plante bivenlige planter, skabes et øget fødegrundlag for bierne. Her er det vigtigt at sikre, at der er blomster hele sæsonen, lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret.

Hvordan klipper man bivenligt? Det sker ved at man klipper og beskærer på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer eller ødelægger blomstring. Den sidste anbefaling om at skabe bivenlig plads handler om at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

 

Danmarks Biavlerforening har udgivet hæftet Bivenlig – inspiration og viden, som frit kan læses på www.bivenlig.dk

I hæftet kan du læse om de mange muligheder der er for at hjælpe bierne. Og alle kan være med, hvad enten det er haveejere, landbrug, skoler, virksomheder eller kommuner. Det vigtigste er, at vi alle bidrager til en bedre verden for bierne og at vi alle gør hver dag til Biernes Dag, og ikke kun den 20. maj.

 

Udsendt 20. maj 2022


< TILBAGE