Pressemeddelelse: Sprøjt med omtanke

Trods corona arbejder foråret på højtryk, og den ene plante efter den anden springer ud i fuldt flor. Bierne er flittigt beskæftiget med at bestøve blomsterne, men også andre har travlt. På markerne er ukrudt og skadedyr ikke bekendt med forbuddet mod at samles i større forsamlinger. Landmændene kan derfor blive nødt til at køre med marksprøjten, og så er det vigtigt at de er opmærksomme på at tage hensyn til bierne.

 

»Biernes bestøvning af markernes afgrøder har årligt en værdi i omegnen af en milliard kroner i form af højere udbytter til jordbrugserhvervet. Herudover er biernes bestøvning medvirkende til yderligere gevinster i form af kvalitetsforbedringer i nogle afgrøder. Der er derfor al mulig grund til, at landmændene tager hensyn til bierne, hvis de nødvendigvis skal i marken med marksprøjten,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Omtanke hjælper bierne og bestøvningen

Hvis ikke man som sprøjtefører viser hensyn, vil mange bier risikere at lide samme skæbne som skadedyrene. Selv om vi i dag er sluppet af med de værste midler, som tidligere var skyld i store tab af bifamilier, så oplever biavlerne stadig tab af bifamilier som følge af manglende omtanke i forbindelse med marksprøjtning.

Og selv om et middel ikke fører til akut forgiftning, så kan forskellige midler indsamlet i ikke-dødelige koncentrationer godt få negative konsekvenser for bierne, bl.a. i form af negativ indvirkning på biernes immunforsvar, orienteringsevner og den enkelte bis udvikling. Samtidig er det vigtigt at huske på, at det ikke kun er insektmidlerne, der kan have negativ virkning på bierne. Desuden kan visse insektmidlers giftighed øges, hvis de blandes med visse svampemidler.

Derfor er det nødvendigt at tage hensyn til bierne og bruge midlerne med omtanke, f.eks. ved at sprøjte udenfor biernes flyvetid. Og det er ikke kun honningbier, som risikerer at komme i kontakt med sprøjtemidlerne. Også de mange arter af humlebier og enlige bier kan rammes, og ofte er de mere modtagelige overfor sprøjtemidler i forhold til honningbierne.

 

»Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med SEGES udarbejdet et hæfte, som fortæller om, hvordan der kan tages hensyn til bierne og bestøvningen i forbindelse med marksprøjtning. Egentlig er det jo heller ikke så vanskeligt, og det er også vores indtryk, at der i landbruget gøres en hel del for at passe på bierne. Det er der også god økonomi i for landmanden,« siger Arne T. Henriksen.

 

21. april 2020


< TILBAGE