5000 BIAVLERE HJÆLPER NATUREN

Antallet af medlemmer i Danmarks Biavlerforening har i årtier været faldende – og det samme gælder antallet af bifamilier. I Danmark findes der ikke længere vildtlevende bifamilier, og der er kun de bifamilier, som biavlerne har. Derfor er det vigtigt, at der kommer flere biavlere og dermed flere bifamilier, så bierne kan bestøve blandt andet naturens blomster og derved sikre, at planterne kan producere de frugter, bær og frø, som mange af dyrene i naturen lever af.

Foreningen anslår at der i dag er ca. 100.000 bifamilier i Danmark, hvilket er for få til at dække bestøvningsbehovet.

»I de senere år har der i befolkningen været en øget bevidsthed og interesse for naturen og miljøet, og mange har fået øjnene op for, hvor stor en rolle bierne spiller for at bevare den biologiske mangfoldighed. Jeg er derfor glad for – både på foreningens og naturens vegne – at vi nu kan fejre medlem nummer 5000,« siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

Det er netop biernes betydning for bestøvningen, som har fået den 60 årige familieplejer Frank Buch fra Odsherred til at interessere sig for biavl.

»Da jeg for nogle år siden købte en nedlagt landbrugsejendom, anlagde jeg en større nyttehave. Jeg er blevet klar over, at der skal bier til for at klare bestøvningen, og derfor er jeg nu begyndt at lære biavl. Det er den lokale frugtavler så glad for, at han nu anlægger en frugtplantage op ad min ejendom. Så er han sikker på at få bestøvet sine træer,« siger Frank Buch, som er Danmarks Biavlerforenings medlem nummer 5000.

Fakta

Biernes bestøvning af naturen kan ikke gøre op i kroner og øre, men alene værdien af bestøvningen af landbrugets afgrøder løber årligt op i 1 milliard kroner.

I flere år har det været nødvendigt at importere bifamilier fra Tyskland for at kunne dække bestøvningsbehovet på bl.a. Lolland-Falster.


< TILBAGE