Når en krone sparet ikke er en krone tjent

Udenlandsk honning er billigere end dansk, men den skaber ikke bestøvning af afgrøder i Danmark. Netop for at rette fokus på biernes betydning for bestøvningen, har FN udråbt lørdag den 20. maj til Biernes Dag.

Lige nu lyser de gule rapsmarker om kap, og æbletræernes udsprungne blomster varsler sprøde, søde og aromatiske æbler senere på året. Om hver eneste blomst summer bierne, og de flyver fra morgen til aften i fast rute mellem bistade og blomster. De er travlt optaget af at bestøve de mange milliarder blomster, så planterne kan lave frø og frugt. Som et bi-produkt af bestøvningen kan bierne lave honning. Honning er nemlig lig med bestøvning.

For at rette fokus på biernes betydning for fødevareproduktion, har FN valgt, at lørdag den 20. maj er international bi-dag. Således også i Danmark, hvor der landet over holdes arrangementer, hvor biavlerne fortæller om biernes betydning for bestøvningen.

»Værdien af biernes bestøvning er ifølge beregninger fra EU op mod 50 gange større end værdien af honningen. Så for hver ti kroner du bruger på dansk honning, så har bierne skabt for 500 kr. frø, frugt og bær i Danmark. Hertil kommer værdien af biernes bestøvning af naturens blomstrende urter, buske og træer, hvorved naturens spisekammer bliver fyldt op til glæde for vilde dyr og fugle« siger Torben Strømgaard Hansen, formand for Danmarks Biavlerforening.

Det er muligt at importere honning, men ikke bestøvning

Når man står i supermarkedet og skal købe honning, kan det være fristende at vælge den billige udenlandske honning. For honning er vel bare honning – er det ikke?

»For nylig offentliggjorde Europa-Kommissionen en rapport, som viste, at 46 procent af 320 honninger gav anledning til mistanke om forfalskning. Samtlige 320 honninger var importeret fra lande uden for EU med henblik på markedsføring i EU. De forfalskede produkter har intet som helst med honning at gøre og dermed heller ikke bestøvning – og da slet ikke med bestøvning af danske afgrøder,« siger Torben Strømgaard Hansen.

Samtidig skjules oprindelsen af den importerede honning bag utilstrækkelige mærkningsregler. Der er også set eksempler på opfindsom mærkning af udenlandsk honning, som man ikke kan fortænke forbrugerne i at forveksle med dansk. Hvis man vil være helt sikker på at købe dansk honning – og dermed bestøvning af Danmarks blomster – så skal man købe honningen fra den lokale biavler. Står man i supermarkedet og vil købe dansk, så skal man kigge efter på mærkningen, hvor det direkte skal fremgå, at det er dansk honning.

»Kun ved at købe dansk honning er det muligt at sikre, at danske marker og plantager bliver bestøvet tilstrækkeligt. Samtidig er man med til at støtte de danske biavlere. Salget af honning er det økonomiske grundlag for de danske biavleres indsats for at skabe bedre forhold for alle bestøvende insekter,« siger Torben Strømgaard Hansen.

Bierne er udsat en række udfordringer, hvoraf tre er helt dominerende. Bierne oplever områder i det danske landskab, hvor der er mangel på blomstrende planter. Og når de flyver rundt på jagt efter blomster, risikerer de at blive udsat for sprøjtemidler. Endelig har en stor del af de knap 300 arter af bier i Danmark vanskeligt ved at finde egnede levesteder, som kan forsyne dem med både føde og steder, hvor de kan lave deres reder.

Lørdag den 20. maj markeres Biernes Dag landet over. Det sker, når biavlerne slår dørene op i besøgsbigårdene og giver dig mulighed for at få et indblik i biernes spændende verden. Du vil både kunne høre om honningbierne og de næsten 300 arter af enlige bier og humlebier. Samtidig kan du få gode råd til, hvordan du bliver bivenlig til gavn for både honningbier og vilde bier. Og du vil blive overrasket: Der skal ikke så meget til, for at gøre tilværelsen bedre for bierne.

 

 


< TILBAGE