Pressemeddelelse: Bierne kan hjælpe i klimaindsatsen

Ved at sørge for tilstrækkeligt med bier til bestøvningen af en række afgrøder, er det muligt at øge udbyttet uden at belaste klimaet tilsvarende. For at rette fokus på biernes store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN udråbt den 20. maj som Biernes Dag.

 

Lige nu lyser de gule rapsmarker kraftigt op i landskabet. De er nemme at få øje på, men har du også fået øje på bierne i de gule blomster? Og har du tænkt over, at de flittige bier er i gang med at bestøve rapsblomsterne? Når bierne bestøver rapsblomsterne, kan der høstes op mod 15 procent større udbytte, og samtidig øges olieindholdet i frøene, så der kan laves mere rapsolie – alt sammen uden ekstra belastning af klimaet.

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder er blevet vurderet til omkring 1 mia. kroner årligt i Danmark. Værdien er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget. For eksempel kan biernes bestøvning af jordbær resultere i op til 70 procent større høst og samtidig fås større, fastere og rødere jordbær. Desuden holder jordbærrene længere i butikkerne og hos forbrugerne.

I de senere år har der været fokus på at dyrke proteinafgrøder, som kan være et klimavenligt alternativ til importeret sojaprotein. En af disse afgrøder er hestebønne, og her kan opnås op til 45 procents merudbytte, hvis bierne bestøver planten.

»Bier og andre insekter medvirker til at øge både udbytte og kvalitet uden forøgelse af andre input, som f.eks. gødning og sprøjtemidler og dermed uden en større klimabelastning,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Biernes vigtige bestøvning

FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede. Biernes bestøvning er helt afgørende, når man producerer eksempelvis kløverfrø, hvor biernes bestøvning vurderes at øge udbyttet med 85%.

Og det er ikke alene udbyttets størrelse der øges. For en afgrøde som æbler kan en optimal bestøvning give større og mere velformede frugter. Nyere forsøg har vist, at biernes bestøvning også kan forbedre andre kvalitetsparametre, for eksempel modner raps hurtigere og mere ensartet.

»Bestøvningen prioriteres højt i de afgrøder, der er mest afhængige af bestøvning, men det overses ofte i de afgrøder som ikke er afhængige af biernes bestøvning, men som har gavn af biernes hjælp. Det koster uden tvivl mange penge hvert år pga. tabt udbytte, forringet kvalitet og uens modning af afgrøderne,« siger Arne T. Henriksen.

De danske biavlere gør en stor indsats for at deres bier kan bestøve afgrøderne, og ofte er det kombinationen af honningbier og andre arter af bier, som giver den bedste bestøvning. Forskellige bier kan komplementere hinanden på flere måder, f.eks. ved at arbejde i forskellig højde i planten og på forskellige tidspunkter af dagen. Bierne supplerer simpelthen hinanden.

Når du på Biernes Dag den 20. maj nyder en honningmad, så tænk på, at honningen er et bi-produkt af biernes flittige bestøvning og resultatet af at producere mere uden ekstra belastning af klimaet.

 

Tag med en biavler ud på bestøvning

Vil du som journalist besøge en biavler, der arbejder med at bestøve forskellige afgrøder, så kontakt sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen, tlf. 5130 7206.

 

Udsendt 20. maj 2021

 


< TILBAGE