Pressemeddelelse: Er dine honninghjerter lavet på dansk honning?

Danmarks Biavlerforening lancerer ny mærkning, så det tydeligt fremgår, om fødevarer indeholder dansk honning.

 

Når bierne indsamler blomsternes nektar – som de forvandler til honning – overfører de pollen mellem blomsterne, og dermed sikrer de bestøvningen af blomsterne. Derved sikres planternes formering, udbyttet i vores afgrøder, samt frø og bær til de vilde dyr og fugle.

 

Stor import af honning fra andre lande har desværre vist sig at være en hård konkurrent for de danske biavlere. Derfor vil Danmarks Biavlerforening med en ny mærkningsordning give fødevareproducenter mulighed for at synliggøre, at de anvender dansk honning som ingrediens i deres produkter. Derved synliggør de også, at de støtter bestøvningen i Danmark.

 

“Vi ved at forbrugerne har en præference for danske produkter. Det er også ved at gå op for forbrugerne, at konsekvensen af manglende bier er store. Derfor anbefaler vi fødevareproducenter at samarbejde med danske biavlere, og dermed være med til at sikre bestøvningen,” siger Arne T. Henriksen, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

 

En virksomhed, der tager den nye mærkning i brug, er bryggeriet Snoremark, som producerer mjød. For mjødbrygger Karin Sloth er det indiskutabelt at honning til fremstilling af mjød skal være dansk: ”I vores produktion af mjød er alle råvarerne danske og selvfølgelig skal honningen også være dansk. Det nye mærke for dansk honning er derfor med til at signalere, at vores mjød er 100 procent dansk. Vi har selv en æbleplantage med cideræbler, så vi ved udmærket, hvor vigtige biernes bestøvning er for at træerne sætter store og saftige æbler.

 

Med mærkningen følger også en aftale med Danmarks Biavlerforening, hvor fødevareproducenterne skal kunne dokumentere anvendelsen af dansk honning.

 

Arne T. Henriksen ser også at mærkningen kan være med til at skabe fokus på reglerne for brug af betegnelsen honning: “Honningbekendtgørelsen, som er en varestandard for honning, slår fast, at honning er et produkt fra bier, og ingen kan bruge denne betegnelse for andet. Det er vigtigt, at der ikke sker en vildledning af forbrugerne, og vores nye mærkningsordning er en hjælp til at finde de produkter, som indeholder dansk honning.”

 

I forvejen ligger det således fast at kun fødevarer, der reelt indeholder honning kan bruge betegnelsen honning. Således er det ikke tilladt at kalde sine produkter honningkage eller honningøl medmindre de vitterlig indeholder ægte honning.

Udsendt: 25. november 2020


< TILBAGE