Pressemeddelelse: Nyt fund af yderst sjælden bi

I de seneste 50 år er dråbehvepsebien kun blevet set to gange. Nu er der gjort endnu et fund af den yderst sjældne bi. Fundet er gjort i forbindelse med et netop afsluttet projekt, som Danmarks Biavlerforening har gennemført på Sorø Golfklubs baner.

 

En række golfbaner er registreret i Danmarks Biavlerforening som “Bivenlige”. Det betyder, at golfbanerne i anlæg og drift tager hensyn til beskyttelse og fremme af bierne. I 2020 har Danmarks Biavlerforening gennemført et projekt på Sorø Golfklubs bane. Projektet har til formål at give klubben og dens gæster mere viden om værdien af de bivenlige tiltag, som allerede findes på golfbanens arealer.

 

Intet mindre end fantastisk

I projektet blev der etableret otte stationer rundt om på golfbanen. Fem gange i løbet af foråret og sommeren blev bier og blomster omkring stationerne registreret.

 

»Vi troede nærmest ikke vores egne øjne, da vi i juni var rundt for at registrere bier og blomster. Der var den, dråbehvepsebien. Det var helt vildt. Dråbehvepsebien er kun fundet to gange tidligere de seneste 50 år, nemlig i Nordvestsjælland i 1971 og ved Køge i 2017. Og så finder vi den her på Sorø Golfklubs bane. Det var intet mindre end fantastisk,« siger Lise Hansted, konsulent i Danmarks Biavlerforening.

 

Dråbehvepsebien er registreret som kritisk truet i Rødlisten. Foruden de nævnte fund, så har dråbehvepsebien altid været sjælden i Danmark, og den er som oftest kun fundet enkeltvis.

Dråbehvepsebiens levevis kan minde om gøgen. I stedet for selv at bygge en rede trænger den ind i blodjordbiens rede, hvor den lægger sine æg. Når æggene er klækket dræber dens larve blodjordbiens larve, lidt i stil med hvad vi kender fra gøgen i fugleverdenen.

 

Alle kan hjælpe bierne

I Danmarks Biavlerforenings golfprojekt blev der fundet 46 biarter og registreret mere end 100 plantearter på Sorø Golfklubs baner. Af de 46 biarter var hele 27 arter ikke tidligere fundet i Sorø Kommune i nyere tid.

 

»Projektet viser, at vi ved at ændre vores praksis en smule, kan skabe endnu bedre forhold for bierne. Samtidig bliver der basis for flere oplevelser, når man bruger vores baner,« siger Jens Christian Andersen, Chefgreenkeeper i Sorø Golfklub.

 

I projektet blev der fundet endnu en sjældenhed, nemlig slåenjordbien. Denne bi er i Rødlisten registreret som nær truet.

 

»Golfsportens natur- og miljøfond bakkede op om projektet og resultaterne viser med al tydelighed, at golfbanerne kan spille en aktiv rolle i en styrkelse af biodiversiteten. Jeg håber at de bemærkelsesværdige resultater vil inspirere endnu flere golfklubber til at fremme levestederne for bierne,« siger Torben Kastrup Petersen banechef i Dansk Golf Union

 

»Projektets resultat understreger at der i golfbanernes varierede landskab er gode levesteder for bier. Men projektet viser også, at alle kan være med til at skabe bedre betingelser for bierne,« siger Lise Hansted.

 

Haveejere, virksomheder og andre interesserede kan finde inspiration til at blive bivenlige på www.bivenlig.dk, hvor man også kan hente den samlede rapport fra projektet.

 

 

10. februar 2021


< TILBAGE