PRESSEMEDDELELSE: Bien og blomsten får en plan

Danmarks Biavlerforening hilser den nye bestøverstrategi velkommen. Med strategien skal vi sikre, at der også frem i tiden er bestøvende insekter, der kan varetage bestøvningen af afgrøder og naturens blomstrende planter.

Danmarks Biavlerforening, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer sendte i efteråret en fælles opfordring til miljøminister Lea Wermelin. Opfordringen lød kort og godt: Etablér en dansk bestøverstrategi.

 

»Det er glædeligt, at miljøministeren har taget opfordringen til sig. Der er virkelig brug for, at organisationer og offentlige myndigheder arbejder sammen for at sikre bestøverne og dermed også bestøvningen,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Omkring 80 procent af dyrkede og vilde planter i Danmark, er mere eller mindre afhængige af insekters bestøvning. Mangelfuld bestøvning fører til reduceret udbytte for visse landbrugsafgrøder, samt mindre frø- og frugtsætning i naturen, hvilket giver mindre føde til den vilde fauna.

Desværre er insekterne pressede. I Danmark er tre humlebiarter uddøde, og ni arter er kritisk truede. Biavlerne oplever i nogle år, at op mod hver femte bifamilie dør i løbet af vinteren. Situationen for de enlige bier er endnu ukendt, da der mangler en rødlistevurdering.

I den fælles opfordring til miljøministeren anbefaler de tre organisationer at bestøverstrategien blandt andet indeholder en kortlægning og overvågning af problemets omfang, så ressourcerne kan sættes ind, hvor det giver mest effekt.

 

Presset på mange fronter

De væsentligste udfordringer for bestøverne er manglen på levesteder og føde. Derfor skal strategien anspore til, at alle – lige fra haveejere, biavlere, landmænd og kommuner – medvirker til at skabe et mere varieret landskab, som kan give levesteder og føde til insekterne.

I oplægget til en bestøverstrategi lagde organisationerne vægt på vigtigheden af, at der også fokuseres på en nedbringning af de negative følger af brugen af pesticider. Derfor er det relevant, at miljøministeren nu også forholder sig til brugen af de omdiskuterede sprøjtemidler, der går under navnet neonikotinoider.

 

»Vi havde hellere set et øjeblikkeligt forbud, men efter omstændighederne deltager vi gerne i et konstruktivt arbejde mod en endelig udfasning af neonikotinoiderne,« siger Arne T. Henriksen.

 

22.november 2019


< TILBAGE