PRESSEMEDDELELSE: Forfalsket honning fra ikke-EU-lande kan ramme forbrugerne dobbelt

EU’s koordinerede indsats mod honningforfalskning bekræfter, at en betydelig del af honning importeret fra ikke-EU-lande formentlig er forfalsket.

Af en netop offentliggjort rapport fra Europa-Kommissionen fremgår det at hele 46% af 320 honninger, som er blevet kontrolleret i EU’s koordinerede indsats mod forfalskning, gav anledning til mistanke om forfalskning. Alle produkterne var importeret fra lande uden for EU med henblik på markedsføring i EU-lande. Med andre ord er der stor risiko for, at en væsentlig andel af den honning, der kommer fra ikke-EU-lande er alt andet end honning.

”Honning er et naturprodukt fra honningbier, og af honningdirektivet fremgår det klart, at intet må tilsættes eller fjernes fra produktet. Netop honningdirektivet er alle biavlers grundlov, det er derfor beskæmmende og fuldstændig uacceptabelt at virksomheder rundt i verden forsøger at profitere på biavlernes gode renommé og håndværk” siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

Også i Danmark sælges store mængder honning fra ikke-EU-lande, og heraf kan en væsentlig del altså risikere af være forfalsket. Forfalskning skabes ofte ved, at sukkerstoffer som sirup tilføres egenskaber, så det fremstår som honning. Herved opnår kopi-virksomheder på ulovlig vis en væsentlig fortjeneste.

 

Kan ramme dobbelt

Ligesom i andre dele af EU kæmper de danske biavlere med at holde skindet på næsen, da honningmarkedet gennem flere år har været udfordret af billige importerede produkter. Når biavlerne af økonomiske årsager lukker eller skærer ned i antallet af bifamilier, betyder det at vi kan komme til at mangle bestøvning.

Det vurderes at op mod 80% af planterne i vores del af verden er mere eller mindre afhængig af insektbestøvning. Særligt kan det ramme vores fødevareproduktion, da biavlernes bifamilier medvirker til at bestøve en væsentlig del af vores blomstrende afgrøder, såsom kløver, raps, hestebøner, frugt og bær.

”Vil forbrugerne føle sig trygge skal de vælge lokalt produceret honning. Det vil sige dansk honning produceret af danske biavlere. Dels for at undgå forfalsket importeret honning, men også fordi dansk honning er lig med bestøvning af danske afgrøder” siger Arne T. Henriksen.

Forbrugerne risikerer ikke alene at komme hjem med forfalsket honning. En situation med mangel på bestøvning kan medføre, at blomstrende afgrøder producerer mindre, eller af dårligere kvalitet, hvilket i værste tilfælde kan medføre mangel på visse fødevarer og dermed stigende priser.

 

Politisk handling

Problemet med forfalsket honning kalder på politisk handling. Både strengere krav til mærkning, så forbrugerne tydeligt kan se oprindelsen af den honning de køber. Men der er også behov for mere kontrol, og endelig er der brug for forbedrede analysemetoder, så laboratorierne bedre kan opdage forfalsket honning.

 

 

 

Udsendt 24. marts 2023


< TILBAGE