PRESSEMEDDELELSE Rødliste bekræfter: Mangel på blomster og levesteder truer bierne

I den netop offentliggjorte Rødliste 2019 fremgår det, at det står skidt til for mange plante- og dyrearter. Når det drejer sig om bier, så er 44 procent af de vurderede arter rødlistede.

 

Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet. Bierne udgør med 292 arter en væsentlig del af biodiversiteten i Danmark. Da bier – og andre insekter – sikrer den vigtige bestøvning af en lang række blomstrende planter, er biernes trivsel også af stor betydning for mange plantearter.

 

Et kig på hvilke faktorer som hovedsageligt truer bierne, så står det klart, at truslerne primært kan tilskrives færre levesteder og blomsterressourcer som følge af det intensiverede landbrug, hvilket bl.a. giver et mere monotont landskab, påvirkning fra pesticider og tab af småbiotoper.

 

»I Danmarks Biavlerforening har vi i flere år opfordret til, at der skabes et langt større fødegrundlag for såvel honningbier som vilde bier. Vi har gennem overvågningsprojekter kunnet se, at der simpelthen ikke er tilstrækkelig og varieret føde i løbet af sæsonen, ligesom vi kan se at bierne er i kontakt med pesticider,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

 

Alle danskere har mulighed for at give de trængte bier en hjælpende hånd, og Danmarks Biavlerforening iværksatte i 2018 kampagnen Bliv bivenlig, hvor der gives anbefalinger til, hvordan bl.a. landbruget, kommunerne, haveejere og virksomheder med forholdsvis små indsatser kan forbedre biernes fødegrundlag og levesteder.

 

»Indenfor visse kredse har der i de senere år været en ret så skinger debat om konkurrence om føden mellem honningbier og vilde bier. Der er fokuseret uforholdsmæssigt meget på denne vinkel i stedet for at kigge på det helt store problem, nemlig at der mangler blomster og levesteder til bierne i Danmark. Og af Rødlisten fremgår det helt klart, at truslen mod bierne først og fremmest skyldes manglen på blomster og levesteder,« siger Arne T. Henriksen.

 

www.bivenlig.dk er der en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan hjælpe bierne. Desuden er der en oversigt over hvilke kommuner m.fl. som allerede har tage budskabet til sig og er blevet bivenlige.

 

Udsendt 15. januar 2020

< TILBAGE