Pressemeddelelse: Bivenlig Biernes Dag

Torsdag den 20. maj er det Biernes Dag. Danmarks Biavlerforening markerer dagen ved at udgive hæftet ”Bivenlig – inspiration og viden”, som giver inspiration til, hvordan vi alle kan hjælpe bierne. Og det er ikke meget der skal til for at hjælpe, så det er bare om at komme i gang.

Bierne er under pres i Danmark, og det er dårligt nyt for de vilde planter og for de dyrkede afgrøder, som er afhængige af biernes bestøvning. Otte ud af ti planter er nemlig mere eller mindre afhængige af dyrs bestøvning, og her er specielt bierne vigtige. FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

For at rette fokus på biernes situation og betydning, har FN udråbt den 20. maj til international Biernes Dag.

 

Bierne er pressede

I Danmark er der gennem årene registreret 292 arter af bier. De 262 af dem er enlige bier, 29 af dem er humlebier, og én er honningbien. I 2019 udkom den danske rødlistevurdering af 244 bi-arter, og heraf fremgår det, at 44 procent af arterne i større eller mindre grad er truet. Også honningbierne har det svært, og Danmarks Biavlerforenings opgørelse over antal døde bifamilier i vinteren 2020 viste, at på landsplan døde hver femte bifamilie – regionalt helt op mod hver tredje bifamilie.

»Mangel på føde i biernes aktive periode er en af de primære årsager til de store tab af honningbifamilier og til tilbagegangen for nogle af de øvrige biarter. For de vilde bier spiller mangel på egnede levesteder med såvel føde, som redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle,« siger Lise Hansted, Ph.d. og konsulent i Danmarks Biavlerforening.

 

Bivenlig inspiration og viden

Danmarks Biavlerforenings nye hæfte ”Bivenlig – inspiration og viden” giver læserne et indblik i biernes og bestøvningens verden. Her kan læserne blive klogere på vilde bier og honningbier, ligesom der er en guide til, hvordan man kan kende forskel på bier, hvepse og svirrefluer – eller blomsterfluer, som de også kaldes.

”Bivenlig – inspiration og viden” beskriver de udfordringer, bierne står overfor. Foruden manglen på føde og egnede leveområder, så presses bierne også af pesticider. Heldigvis rummer hæftet en lang række forslag til, hvordan vi alle kan gøre en indsats for at hjælpe bierne i Danmark. Og alle kan være med til at hjælpe, hvad enten man er haveejer, landmand, skovejer eller kommune.

»Bier er gennem hele deres livscyklus afhængige af nektar og pollen fra blomster, og derfor gælder det om at få Danmark til at blomstre. I hæftet giver vi anbefalinger til, hvordan alle kan så og plante bivenligt, men også til, hvordan man ved at tilrettelægge arbejdet kan sikre en rigdom af blomster – hvad enten det er i haven, i vejkanter eller parker og kirkegårde. For eksempel ved at udskyde hækklipningen til efter at hækken har blomstret,« siger Lise Hansted.

 

Tre anbefalinger til alle
Overordnet peger anbefalingerne i ”Bivenlig – inspiration og viden” på tre områder, hvor vi alle kan gøre en indsats for at hjælpe bierne.

– ”Så og plant bivenligt”, der særligt handler om at øge biernes fødegrundlag ved at så og plante bivenlige planter, samt i videst muligt omfang at vælge de rigtige planter. Det skal sikre, at der er blomster gennem hele sæsonen, lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret.

– ”Klip bivenligt”, der handler om at beskære og klippe på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipningen medvirker til øget blomstring.

– ”Skab bivenlig plads”, der særligt handler om at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

 

”Bivenlig – inspiration og viden” præsenterer desuden eksempler på, hvordan en skole, en kirkegård og en golfklub har taget anbefalingerne til sig og er blevet bivenlige. På www.bivenlig.dk kan du finde en oversigt over de mange muligheder, der er for at blive bivenlig, ligesom hæftet ”Bivenlig – inspiration og viden” frit kan hentes på hjemmesiden. Hæftet kan også hentes i alle BAUHAUS byggemarkeder i Danmark.

 

Bivenligt webinar

I anledning af Biernes Dag den 20. maj kl. 19, afholder Danmarks Biavlerforening et webinar om, hvordan man bliver bivenlig. Webinaret holdes af Lise Hansted, som er en af forfatterne til ”Bivenlig – inspiration og viden”. På webinaret får deltagerne bivenlig inspiration – uanset om det er haven, boligforeningen, kirkegården, kommunen, landbruget, virksomheden eller noget helt andet, der skal gøres mere indbydende for bierne. Samtidig vil deltagerne blive klogere på Danmarks mange bier, og deres betydning for bestøvningen. Det er gratis at deltage i webinaret.

 

 

”Bivenlig – inspiration og viden” kan frit hentes på www.bivenlig.dk

”Bivenlig – inspiration og viden” kan også hentes i alle BAUHAUS byggemarkeder i Danmark.

Man er velkommen til at gengive passager og anbefalinger fra hæftet med henvisning til ”Bivenlig – inspiration og viden”.

Læs mere om webinaret på www.bivenlig.dk

 

Udsendt 20. maj 2021

 


< TILBAGE