REGISTRERING AF BESTØVENDE INSEKTER

Materiale til registrering (monitering) af bestøvende insekter i skoler. Registreringen kan foretages i forskellige biotoper: insektstriber, staudebede, kirkegårde med blomster, vejkanter, blomstrende hegn eller et overdrevsareal med blomster.

Formålet er at samle resultater fra flere år og/eller forskellige områder, så man kan måle effekten af forskellige tiltag for de bestøvende insekter eller forskellen på biotoper.

For at gøre det spændende for børn anbefaler vi at registreringen sker på steder med mange blomster og på dage med godt vejr, så der er en chance for at træffe mange insekter.

Hent registreringsark her.

Hent lærevejledning her.

 


TILBAGE