VEJLEDNING TIL LÆRERE

Biavlen er vigtig for samspillet i naturen. Biernes bestøvning af den vilde flora og en lang
række af vore frugttræer, frugtbuske og afgrøder i land- og havebruget er af vital betydning for vores daglige tilværelse. Ud over betydningen for balancen i naturen spiller biavlens produktion af honning, pollen, voks m.m. en stor rolle.

Hvis I som en del af undervisningen ønsker at lave et forløb om bier, kan det være et interessant indslag for både børn og voksne at få besøg af – eller komme på besøg hos – en biavler.

Biavlere er stolte af deres bier og det håndværk, som biavl er, og de vil meget gerne vise det frem. Børnehaver og skoleklasser er meget velkomne i skolebigårdene rundt om i landet, og mange lokalforeninger råder over bidragter, så eleverne kan komme helt tæt på bierne og få et indblik i deres fascinerende samfund.

Vil din klasse gerne lære om bierne og biavl, så kontakt den lokale biavlerforening og hør nærmere om mulighederne (find den nærmeste lokalforening her). Danmarks Biavlerforening har udgivet to pjecer, som fortæller om de praktiske forberedelser i forbindelse med et besøg hos en biavler.

Bier i skolen_lærer

Bier i skolen_biavler


TILBAGE