BIVENLIG SKOLE

Hjælp bierne og lær om deres spændende verden

Omkring mange skoler m.v. findes grønne arealer. Ved en målrettet indsats kan disse grønne arealer indrettes med blomstrende plæner, bede og beplantninger af buske og træer til gavn for fugle, sommerfugle og bier. En indsats som giver oplevelser og input til ny læring, ligesom det bliver bemærket, når skolen bliver anerkendt som bivenlig.

Se mere om bivenlig og bivenlig skole her.


TILBAGE