LÆS OM BIERNE

Bier er nogle spændende små dyr. Og de er meget vigtige, for de bestøver mange blomster både i naturen og på markerne. Fordi de bestøver blomsterne, kan både vi og mange af dyrene i naturen få mad. Og så får vi naturligvis også honning fra bierne.

Bier og biavl er for alle. Drenge og piger. Unge og gamle.


HVAD ER EN BI?

I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det er kun én art bi, som biavleren bruger som husdyr i bistaderne. Det er honningbien.

LÆS MERE

HVOR BOR BIERNE?

Oprindeligt boede bierne inde i hule træer, men det var svært for biavleren at høste honning, når honningen var gemt højt oppe og inden i et træ. Derfor fandt biavlerne på at bygge huse til bierne. Husene kalder man for bistader.

LÆS MERE

BIEN OG BLOMSTEN

For at planter kan lave frø og frugter, skal deres blomster bestøves. Bierne er rigtig gode til at flytte pollen fra blomst til blomst. Bierne er derfor gode til at bestøve blomster.

LÆS MERE

BIERNES DANS

Hvis man ikke kan tale, hvordan fortæller man så andre, at man har fundet en masse lækker mad? Bierne kan ikke tale, men alligevel kan de vise andre bier, hvor de finder blomster med dejlig nektar. Det gør de ved at danse for hinanden.

LÆS MERE

BISVÆRMEN

Vidste du, at en bifamilie kan finde på at dele sig? Så er der lige pludselig ikke kun én bifamilie, men to. Når en bifamilie deler sig, siger man, at bierne sværmer.

LÆS MERE

ÅRET RUNDT MED BIERNE

Hele sommeren igennem har bierne travlt med at bestøve blomster. Om vinteren sidder bierne i en klump inde i bistadet. Læs her om årets gang for bierne.

LÆS MERE

HONNING

Du ved nok, at bier laver honning. Men ved du også, hvordan bierne laver honningen? Det kan du læse om her.

LÆS MERE