HVOR BOR BIERNE?

Oprindeligt boede bierne inde i hule træer, men det var svært for biavleren at høste honning, når honningen var gemt højt oppe og inden i et træ. Derfor fandt biavlerne for mange år siden på at bygge huse til bierne. Husene kalder man for bistader.

Med tiden blev biavlerne dygtigere og dygtigere til at bygge bistader til bierne – de fandt blandt andet ud af, at det var smart at sætte rammer ind til bierne. På rammerne bygger bierne nemlig vokstavler, som biavleren nemt kan fjerne, når han eller hun skal høste honning.

Der findes to typer af bistader. Den ene type er en aflang kasse på ben og kaldes for et trugstade.

trugstade-tegning

 

Den anden type er nogle kasser, som biavleren sætter oven på hinanden, så det bliver et højt tårn – denne type kalder man for opstablingsstade.

opstablingsstade1 stade-aaben1

Fotos: Flemming Vejsnæs


TILBAGE