HVOR BOR BIERNE?

Oprindeligt boede bierne inde i hule træer, men det var svært for biavleren at høste honning, når honningen var gemt højt oppe og inden i et træ. Derfor fandt biavlerne for mange år siden på at bygge huse til bierne. Husene kalder man for bistader.

Med tiden blev biavlerne dygtigere og dygtigere til at bygge bistader til bierne – de fandt blandt andet ud af, at det var smart at sætte rammer ind til bierne. På rammerne bygger bierne nemlig vokstavler, som biavleren nemt kan fjerne, når han eller hun skal høste honning.

Der findes to typer af bistader. Den ene type er en aflang kasse på ben og kaldes for et trugstade.

trugstade-tegning

Et trugstades opbygning. Tegning: Eva Wulff

 

Traditionelle trugstader af træ. Foto: Danmarks Biavlerforening.

 

Den anden type er nogle kasser lavet af styropor (hård flamingo), som biavleren sætter oven på hinanden, så det bliver et højt tårn – denne type kalder man for et opstablingsstade.

David (11 år) passer sine bier i et opstablingsstade. Foto: Danmarks Biavlerforening

 

stade-aaben1

Tværsnit af et opstablingsstade. Foto: Flemming Vejsnæs

    

 


TILBAGE