BIERNES DANS

Hvis man ikke kan tale, hvordan fortæller man så andre, at man har fundet en masse lækker mad? Bierne kan ikke tale, men alligevel kan de vise andre bier, hvor de finder blomster med dejlig nektar. Det gør de ved at danse for hinanden.

Dansen viser hvilken retning bien skal flyve i. Den viser også hvor lang man skal flyve og hvor god nektaren er. Bierne danser for hinanden på vokstavlerne inde i bistadet. Der er to slags dans. Den ene kalder vi for runddansen og den fortæller, at der er gode blomster meget tæt på bistadet. Som regel bruger bierne runddansen, når der er mindre end 100 meter til blomsterne.

Er blomsterne længere væk, så bruger bierne en anden dans, nemlig svansedansen. Dansen kaldes også for 8-tals dansen, fordi bien danser i 8-taller. Bien svanser (ryster) kroppen mens den danser i det midterste stykke af de to cirkler i 8-tallet. Når bien svanser med kroppen, fortæller det de andre bier, i hvilken retning de skal flyve i forhold til solen. Nedenfor kan du se nogle eksempler.

 

dans_lige op

Når bien svanser lige op ad tavlen fortæller den, at blomsterne findes i solens retning.

dans_lige ned

Når bien svanser lige ned ad tavlen fortæller den, at blomsterne findes modsat solens retning.

dans_på skrå

Når bien svanser på skrå, fortæller den, at blomsterne findes i den bestemte vinkel i forhold til solen.


TILBAGE