ÅRET RUNDT MED BIERNE

VINTER

Om vinteren sidder bierne i en klump inde i bistadet. Klumpen af bier kalder biavleren for vinterklyngen. Det eneste bierne laver er at sørge for, at der er dejligt varmt inde i midten af klumpen. For herinde i midten er dronningen, og det er vigtigt at hun ikke fryser. Bierne laver varme ved at bevæge musklerne. Det gør de med meget små bevægelser, som du næsten ikke kan se. Det er nok til, at der ind i midten hos dronningen er lige så varmt som på en dejlig sommerdag – også selv om det er frostvejr uden for. Ud over at holde dronningen varm, så er det eneste andet bierne laver at æde det lager af foder der er i bistadet.

Om vinteren har biavleren ikke så meget at lave. Alligevel kigger biavleren til bierne en gang imellem. Det gør han for at se, om der er faldet grene ned over bistaderne eller om bistaderne er væltede i stormvejr. Biavleren bruger vinteren på at gøre vokstavler klar til foråret.

FORÅR

Når foråret begynder, vågner naturen op. Det gælder også bierne. Mens bierne har siddet indenfor i bistadet hele vinteren har de ikke kunnet skide. De vil ikke skide inde i bistadet, da det kan gøre de andre bier syge. Bierne flyver ikke ud, når det er koldt. Men når foråret kommer og solen skinner, stiger temperaturen. På den første dag hvor temperaturen er omkring 10 grader varm, får bierne travlt. Nu er det varmt nok til at bierne kan flyve ud. De skynder sig ud og kan skide for første gang i mange måneder.

Ud over at bierne begynder at flyve, så begynder mange planter at blomstre. Nu får bierne travlt med at bestøve blomster – og hente nektar og pollen, så dronningen kan begynde at lægge æg.

Biavlerens første opgave om foråret er at rense bistadet for de bier, som er døde i løbet af vinteren. Foråret bruger biavleren også til at kigge bifamilien igennem. Biavleren kigger efter dronningen. Mon hun har det godt? Og er hun begyndt at lægge æg? Desuden kigger biavleren efter, om bierne er sunde og raske og om de har nok foder.

I løbet af hele foråret er det vigtigt, at biavleren kigger efter, om bierne har plads nok. Har de ikke det, giver biavleren dem nogle flere vokstavler. Når bierne ikke har plads nok, begynder de at sværme.

Har bierne været flittige i løbet af foråret, så kan de have hentet så meget nektar i blomsterne, at biavleren kan høste årets første honning.

SOMMER

Hele sommeren igennem har bierne travlt med at bestøve blomster. Og biavleren har travlt med at passe bierne. Der skal hele tiden være plads nok inde i bistadet. Om sommeren kigger biavleren til bierne en gang om ugen. Biavleren ser efter om bierne har det godt, om dronningen lægger æg og om bierne har plads nok indtil næste gang biavleren kommer.

Sidst på sommeren kan biavleren høste årets sidste honning. Biavleren tager tavlerne med honning med hjem, hvor han kan slynge honningen ud af tavlerne.

Det var meningen, at bifamilien skulle leve af den honning, de havde samlet. Derfor må biavleren give bierne noget de kan leve af. Biavleren fodrer derfor bierne med sukkervand, når han har fjernet det sidste honning fra dem. Foderet består af sukker opløst i vand, og det er det foder, som bierne skal leve af hele vinteren. Biavleren giver hver bifamilie 20-25 kilo sukker.

EFTERÅR

Når biavleren har fodret bierne, passer de sig selv. Bierne flyver stadig ud og bestøver de planter, som blomstrer om efteråret. Ud på efteråret bliver det koldere, og til sidst er det så koldt, at bierne bliver inde i bistadet hele tiden. Nu kan de bare vente på, at foråret kommer.

Biavleren bruger efteråret på at gøre de brugte tavler og udstyr rent. Så er det klar til at komme i brug til foråret. Og så skal biavleren nyde honningen, som bierne har samlet til ham. Hvis bierne har samlet rigtig meget, så kan biavlerenbruge efteråret og vinteren på at sælge honningen.

aaret rundt

Illustration af bier og deres liv året rundt.
Klik på illustrationen for større version.


TILBAGE