UNDERVISNINGSMATERIALE – BIERNES SPÆNDENDE VERDEN

Nyt undervisningsmateriale fra Danmarks Biavlerforening og Lidl skal gøre landets folkeskoleelever klogere på biers livsbetingelser og deres store betydning for bestøvning af afgrøder. Undervisningsmaterialet, som både indeholder læringshæfte, opgaveark og en lærervejledning, er målrettet 2.-4. klassetrin.

I materialet lærer man om humlebierne, honningbierne og de enlige bier. Læringshæftet indeholder viden om, hvad en bi er, om vores forskellige arter af bier, om hvordan de lever, hvad de har behov for, hvad der truer dem, biernes bestøvning, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem.

Læringshæftet er lavet med udgangspunkt i temahæftet “Bivenlig – Inspiration og viden”, der udkom fra Danmarks Biavlerforening i maj 2021. I det nye undervisningsmateriale er indholdet omskrevet, så det passer til elever i 2.-4. klassetrin.

Som supplement til læringshæftet er udarbejdet et opgavehæfte med 10 læringsark, som skal understøtte den viden, eleverne opnår gennem faghæftet, og gøre den mere praktisk. Opgavearkene indeholder både opgaver, der kan laves i klasseværelset, og opgaver af mere kreativ art, der skal laves uden for.

Biavlere og skoler kan også bestille materialet i trykt form til forløb med skoleklasser. Det sker ved henvendelse til Danmarks Biavlerforening på dansk@biavl.dk. Husk at angive antallet af elever.

 

Du kan downloade læringshæftet her.

Du kan downloade opgavehæftet her.

Du kan downloade lærervejledningen her.

 

 

Materialet er udgivet som en del at et større samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening og Lidl. Der er i den forbindelse udarbejdet tre overordnede fokusområder, hvor Lidl kan gøre en indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed i Danmark:

  1. Lidlss sortiment skal blive endnu mere bi- og insektvenligt. Det betyder et endnu større udvalg af blandt andet dansk honning, økologiske varer og bi- og insektvenlige planter til haven.
  2. Lidl vil skabe flere naturlige levesteder og fødekilder for bier og andre insekter ved kædens butikker og lagre i Danmark. Fx vil der ved udgangen af 2025 – hvor det er muligt – være flere naturlige områder med træer, blomster og planter til gavn for biodiversiteten ved op til 25 % af alle Lidl’s butikker i Danmark.
  3. Lidl vil sætte fokus på læring og oplysning ved at sprede budskabet om biers og andre bestøvende insekters afgørende betydning for bevarelse af vores økosystemer, biodiversitet og ikke mindst madforsyning i Danmark og resten af verden.

Se mere om Lidls Bidrag og samarbejdet med Danmarks Biavlerforening her.


TILBAGE