FLAKKEBJERG HERREDS B.F.
Generalforsamling 2024

Dato: 30. januar 2024
Tid: 19:00

Sted: Vesterlandsskolen, afd. Grønbro (Sandved), Grønbrovej 1A, 4262 Sandved.

Flakkebjerg Herreds BF afholder generalforsamling 2024 tirsdag den 30. januar 2024 kl. 19:00 på Vesterlandsskolen, afd. Grønbro (Sandved), Grønbrovej 1A, 4262 Sandved. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

FLAKKEBJERG HERREDS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER