constructa

Virksomhedens udearealer som helhed

På parkeringsplads samt ved indgangs-areal er der adskillige ældre og yngre lindetræer. Desuden et par hestekastanie og ahorn. Ved bygningen er der bunddække af dværgmispel. Bag bygningen er der ca. 15m levende hegn med bl.a. hæg og bæræble. Som supplement er der her i januar blevet plantet vedbend under nogle af de ældste træer samt lavendel og Sct. Hansurt ved indgangs-arealet. I sensommeren blev der etableret en stendynge nær indkørslen til parkeringspladsen. Stendyngen er beskyttet mod direkte sol, så den ikke bliver overophedet om sommeren. Bag bygningen er der store områder med bar jord (stort set uden mulddække) samt med spredte selvsåede urter og græsser. I dette område skal der til april suppleres med såning af biblanding. Vi er i dialog med biavler om opstilling af bistade, når lindetræerne blomstrer. Det vedhæftede billede viser stenbunken med parkeringspladsen i baggrunden. Der er indsat et par bi-silhuetter, da billedet er brugt som illustration til vores intranet for at forklare stendyngen.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret areal med bivenlige blomster
  • Blomstrende læhegn og busketter

Skab bivenlig plads

  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder
  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
  • Der anvendes ingen pesticider