Helsingør Kommune

Klostermosevej, Lydvolden og Vapnagård i Helsingør Kommune

Vi har udsået bivenlige frøblanding på en strækning langs Klostermosevej, toppen af lydvolden der ligger parallelt med Birkedalsvej, samt et mindre areal ved Vapnagård. Derudover har vi udsået 4 ha. faunastriber der også bidrager til biernes fødegrundlag. I forlængelse med at blive Bivenlig Kommune, arbejder vi forsat på at sprede budskabet ud til de private haveejer, og mange steder har vi omlægger driften af vores vejrabatter. I parkerne arbejder vi med uslåetgræs, til gavn for de vilde urter i plænen, så de kan få lov til at blomstre.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter

Klip bivenligt

  • Plejen af vejrabatter tilrettelægges
  • så blomsterrigdommen øges

Skab bivenlig plads

  • På kommunens arealer anvendes ikke pesticider
  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder