Magnoliedalen

Vi ejer Magnoliedalen, som ligger på en dalskråning, med en bæk i bunden af dalen.
Dalen er gennem 40 år, plantet til med Magnolietræer og Rhododendron. Vi slår græsset, men lader store øer stå, hvor bier og insekter kan hygge sig.
Desuden er skrænterne plantet til med vintergækker, så der er tidlig pollen.
Oppe ad bakken har vi vores have og køkkenhave. Vi dyrker økologiske grøntsager til eget forbrug, og vi sår og planter bivenlige blomster til glæde for både os og insekterne. Vi har to bifamilier, vi slår et minimum af græsset, men lader resten stå som blomstereng.
Vi har frugttræer og hvidtjørn, og et hegn af paradisæbler.
Længere oppe ad bakken, har vi en økologisk græsmark, der er lejet ud til en landmand, der lader sine økologiske stude muntre sig. I bunden af marken er der hvidkløver til sultne bier og andre insekter.
Sidst sår vi hvert år et lille stykke til med bi- og insektvenlige blomster, så der forhåbentlig er blomster til hele sæsonen.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder