FLAKKEBJERG HERREDS B.F.

4700 Næstved

Flakkebjerg Herreds Biavlerforening er den lokale biavlerforening i Næstved kommune. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til bier og biavl. Det sker ved at vi holder hyggeaftener med foredrag og vedligeholdelse af materiel til skolebigården, kurser og ved teoretisk og praktisk vejledning i biavl. Vi afholder et årligt teoretisk kursus for nye biavlere i marts/april og et praktisk kursus i foreningens bigård på Fyrendal Gods, Fyrendalvej 14, Sandved (Omme bag Fyrendal Kirke). Det er hver 14. dag kl. 19:00 fra midten af april til midten af september. Alle er velkomne til at komme i bigården på mødeaftenerne. Her har du mulighed for at se nærmere på bierne og høre mere om biavl.

Formand: Susanne Hansen
Telefon: 21733990
Email: biavl@kysoko.dk
Web: www.flakkebjergbiavlerforening.dk/

 

Kontakt os

11 + 4 =