Brug en halv time på humlebierne

09. april 2024

Lige nu begynder humlebidronningerne at vågne af deres vinterhi og man ser dem flyve søgende rundt på jagt efter et egnet sted at bygge bo. Du kan hjælpe dem ved at lave reder til dem – og det tager højst en halv time.

 

Krav til redesteder

De enkelte arter af humlebier har forskellige behov, når det drejer sig om placering af humleboet. Således foretrækker hushumlen at etablere sit bo højt, det være sig i fuglekasser, fuglereder eller i hulheder i træer. Andre arter foretrækker at anlægge deres bo på eller i jorden. Desuden er der forskelle på, hvor store rederne skal være. Størrelsen afhænger dels af antallet af individer i boet samt størrelsen af deres yngelleje.

Til gengæld er der en række fælles behov i forbindelse med boet. De fleste humlebiarter foretrækker, at der er en form for ”entre” inden man kommer ind i selve reden. Desuden skal rederne være beskyttet mod regn og direkte sol, og allerhelst placeret i halvskygge. Indgangen til boet skal være placeret mod syd – alternativt mod sydøst. Reden anlægges et uforstyrret sted og der skal være rigeligt med fødekilder (pollen og nektar) i nærheden.

Da humlebier ikke indsamler redemateriale, skal reden i forvejen være forsynet hermed. Det kan være i form af græs/hø, småkviste, strå, mos eller gamle muserede.

 

Byg din egen redekasse

Man behøver ikke være videre fingernem for at kunne lave en redekasse og det kan gøres på en halv times tid.

Kassen kan laves af ikke-imprægneret træ, men kan laves af mange forskellige materialer, f.eks. OSB plader. Det er vigtigt, at kassen er tæt. Dimensionerne på kassen er: Længde 15-35 cm, bredde 15-20 cm og højde 15-17 cm. Entréen skal have en længde på 5-10 cm.

Kassens sider skal være forsynet med 2-6 ventilationshuller, som placeres umiddelbart under taget. Hullerne dækkes med gaze for at holde myrer ude.

Indgangshullet og hullet fra entreen ind til selve redekammeret skal være 1,5-2,5 cm i diameter og placeres i bunden. Selve indgangshullet kan være for eksempel være rundt, firkantet eller sekskantet. Området omkring indgangshullet kan males blå eller rød – blå er humlebiers yndlingsfarve.

Mellem en tredjedel og halvdelen af redekammeret fyldes med redemateriale – husk at redematerialet altid skal være tørt.

Redekassen sættes på sten eller lignende, så det ikke står direkte på jorden. Placeres i halvskygge under f.eks. træer eller buske. Boets indgang placeres så det vender mod syd – alternativt mod sydøst. Ovenpå kassen lægges en tagsten, flise eller lignende for at beskytte kassen mod vind og regn.

 

Den lynhurtige udgave

Den simpleste måde at lave en redeplads til humlebierne på, er ved at bruge en 3-4 liter stor urtepotte. Urtepotten vendes på hovedet og graves halvt ned i jorden. I bunden lægges et lag småsten eller lecanødder, hvorpå redematerialet placeres. Urtepottens drænhul fungerer som indgangshul og skal have en diameter på 1,5 cm.

5-10 cm over indgangshullet laves et tag, som kan beskytte mod regn.

 

Fælles for begge typer reder er, at man skal væbne sig med tålmodighed, for der kan sagtens gå 1-2 år, inden reden tages i brug.