DANMARKS BIAVLERFORENING HAR FÅET EN DIREKTØR

17. marts 2011

Det lykkedes! Et langt, grundigt og spændende ansættelsesforløb er afsluttet: Danmarks Biavlerforening har netop ansat Steen Fogde som direktør med start 1. april 2011.
Steen Fogde har mange års ledererfaring primært indenfor miljøområdet, senest som miljøchef i Helsingør kommune. Steen har derudover arbejdet med undervisning både nationalt og internationalt. Et betydeligt engagement i forskellige faglige institutioner, foreninger og råd har givet erfaring med ledelse af tværfaglige projekter og foreningsarbejde. Steen er 54 år, uddannet cand.scient. i biologi og har gennemført lederuddannelse fra Danmarks Tekniske Universitet. En fin kombination af praktisk erfaring og teoretisk ballast. Dertil kommer en åben og uhøjtidelig personlighed med en positiv tilgang både til andre mennesker og opgaver.

I hele ansættelsesforløbet har vi haft et tæt parløb med en erfaren konsulent fra Landbrug og Fødevarer. Undervejs i forløbet fik Steen bl.a. udleveret vores nye strategi- og aktivitetsplan og fik 45 minutter til at forberede sine bud på, hvordan han ville gribe opgaven an med at realisere vore mål. Det var en krævende udvælgelsesproces, og derefter var der hos os ingen tvivl om, at vi talte med den rette til at fortsætte den positive udvikling indenfor biavlen i Danmark.

Danmarks Biavlerforening har gennem mange år skabt resultater, der er anerkendte både nationalt og internationalt.
Ledelsen af Danmarks Biavlerforening (bestyrelse og personale) har ansvaret for at give vore 72 lokalforeninger og mange medlemmer de bedst mulige rammevilkår for biavl og med rettidig omhu at understøtte med uddannelse, materialer og faglige råd.
Vi tilfører nu foreningen ledelsesmæssige kompetencer udefra samtidig med, at vi fastholder faglige kompetencer internt. Dels ved at fortsætte samarbejdet med Asger Søgaard Jørgensen om konkrete projekter og dels ved at udbygge brugen af den brede vifte af viden, erfaring og engagement hos over 4000 medlemmer.
Vore medlemmer omfatter jo næsten alle uddannelser, aldersgrupper, begge køn samt former for biavl – spændende fra få bifamilier til professionel biavl med flere hundrede bifamilier plus den helt vitale avl af dronninger.
Vejen fremad for biavlen i Danmark forudsætter et stadigt tættere samarbejde mellem alle biavlerne. Ideelt set bør biavlerne nationalt og internationalt være repræsenteret med én stemme. Åbenhed, dialog, tillid og synliggørelse af resultaterne kan vise vejen, og hvor hurtigt det kan realiseres.
Alle bør vi holde fokus på, hvad der gavner bierne og dermed biavlen og gøre, hvad vi kan for at dæmpe de snævre individuelle interesser. Det gælder både det lange perspektiv og de daglige beslutninger.
Det vil rykke.

Af Vagn Kildsig, formand for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening