EU gentager forbud mod neonikotinoider

01. maj 2018

Fredag den 27. april vedtog EUs ”Komité for Planter, Dyr, Fødevarer” et forbud mod neonikotinoiderne clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam, fordi stofferne udgør for høj risiko for bier.

Dette er senest påvist af en ekspertgruppe under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i en omfattende gennemgang af den videnskabelige dokumentation for og imod neonikotinoiders effekter på bier. Denne vurdering er baseret på en gennemgang af mere end 1500 undersøgelser af neonikotinoider og bier. Af denne vurdering fremgår det, at for al udendørs anvendelse af de tre midler, var der mindst ét aspekt som indikerede en høj risiko for bierne. Derfor endte ekspertgruppen med at konkludere, at midlerne samlet set udgør en risiko for bier.

EUs beslutning var klar, idet kun tre lande stemte imod. Landene, der stemte imod var Danmark sammen med Tjekkiet og Rumænien.

Danmark har valgt at dispensere, således at man i Danmark i vid udstrækning anvender neonikotinoiderne til bl.a. bejdsning af rapsfrø og læggekartofler. Efter at EU endnu engang har vedtaget forbudet, er der fra flere sider en klar forventning om, at Danmark stopper med at dispensere.

Du kan læse mere om neonikotinoider på www.biavl.dk/NiksTilNeoniks


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen