Glædelig jul og godt nytår

22. december 2020

Danmarks Biavlerforening ønsker landets biavlere og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår.

2020 skulle med pandemien COVID-19 vise sig at blive anderledes end vi ventede. Smitterisikoen gjorde det svært at mødes som sædvanlig til foreningsaktiviteter, og nedlukningen af landet ramte vores begynderkurser hårdt. Alligevel er der i landets lokale biavlerforeninger arbejdet hårdt, for at tilrette sig situationen, og opretholde et værdifuldt fællesskab til alle medlemmer.

Naturen lader sig ikke stoppe af en pandemi, og landets biavlere har endnu et år arbejdet for at forbedre forholdene for bierne og derigennem også sikre bestøvningen i såvel vores afgrøder, som i naturen.

Et biprodukt af honningbiernes omfattende bestøvning er honning og andre spændende produkter. Dette sikrer det økonomiske grundlag for biavlernes arbejde for bierne og bestøvningen. Da honningmarkedet for mange biavlere har været udfordrende, har vi politisk og i praksis igangsat forskellige processer, så vi alle i fællesskab kan forbedre afsætningen af dansk honning.

Tak til medlemmer, lokalforeninger og samarbejdspartnere for indsatsen i året, der er gået, vi ser frem til at fortsætte det vigtige arbejde i det nye år.

Kontoret holder julelukket i perioden 23. december til 3. januar (begge dage inkl.).