Skab et varieret landbrug med plads til natur – det betaler sig

17. april 2024

Nyt, stort internationalt studie viser, at det mangfoldige og varierede landbrug både sikrer fødevareproduktionen og er til gavn for naturen. ”Drop monokultur og industriel tænkning og variér jeres landbrug – det betaler sig” lyder hovedbudskabet fra den danske leder af studiet.

 

 

”Vel er blomsterstriber kønne, men det kan vi ikke leve af,” – jo, det kan faktisk godt lade sig gøre. Et nyt studie viser nemlig, at det er sund fornuft at gøre noget for bestøverne og naturen.

Studiet, som er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science viser nemlig, at blandede dyrehold (herunder bier) og afgrøder, blomsterstriber, naturområder m.m. sagtens kan kombineres med højt udbytte. Faktisk konkluderer studiet, ”at de positive effekter stiger for hvert tiltag, og negative effekter er svære at finde”, det skiver Københavns Universitet i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen i Science. Med andre ord: Det kan godt lade sig gøre at satse på et varieret og naturvenligt landbrug og samtidig opnå høje udbytter.

 

Studiet bygger på resultaterne fra 24 forskningsprojekter, der strækker sig på tværs af fem kontinenter og 2.655 landbrug. I spidsen for det omfattende studie står Laura Vang Rasmussen fra Københavns Universitet sammen med Ingo Grass fra universitetet i Hohenheim.

I pressemeddelelsen fra Københavns Universitet udtaler Laura Vang Rasmussen: ”Vores resultater af det her omfattende studie er overraskende klare. Vi ser kun ganske få negative effekter af diversificering af landbrug, men derimod meget markante fordele. Og det gør vi i særdeleshed når to, tre eller flere tiltag kombineres. Jo mere, desto bedre – især når det gælder biodiversitet og fødevaresikkerhed.”

 

Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark og Danmarks Jægerforbund har gennem flere år samarbejdet tæt om at sikre bedre vilkår for biodiversitet og levesteder til fugle, pattedyr og bestøvere i landbrugslandet. Sammen har foreningerne afgivet en række høringssvar på landbrugsområdet, ligesom vi har holdt fælles indlæg for flere fødevareministre, politikere, embedsmænd og andre NGO’er.

I foreningernes fælles arbejde har vi arbejdet for, at der i landbrugslandet sikres netværker af levesteder, som er gavnlige for bestøvere og andre insekter. Kun derved kan der skabes en effektiv bestøvning af afgrøder og den vilde flora, ligesom det fremmer biologisk kontrol med skadedyr og danner grundlaget for en rig og mangfoldig fødekæde i landbrugslandet.

 

Det er på tide at gøre op med de grønne ørkener i det forarmede landbrugslandskab, hvor der bliver længere og længere mellem levende hegn og andre levesteder for bestøvere. Denne forarmelse af landbrugslandet er hverken til gavn for naturen eller for landmændene.

Studiet gør derfor op med udsagn som ”Vel er blomsterstriber kønne, men det kan vi ikke leve af”. For som den tyske med-hovedforfatter Ingo Grass udtaler i pressemeddelelsen: ”Diversificering af landbruget har jo tidligere været beskyldt for måske at være nok så positivt for biodiversiteten, men også for at have nogle negative sider – især for ikke at kunne opnå et tilstrækkeligt højt udbytte. Men det vi rent faktisk ser er, at der ikke er noget udbyttetab i landbruget fra de forskellige diversificeringsstrategier – heller ikke når vi inkluderer data fra europæiske storskala-landbrug.

 

Læs mere

Du kan læse pressemeddelelsen fra Københavns Universitet her

Du kan læse artiklen i Science her