Tidsskrift for Biavl nr. 11 er i din postkasse

22. november 2018

I disse dage udkommer Tidsskrift for Biavl nr. 11, og den fylder godt i postkassen i denne måned. Du får nemlig ikke alene et tidsskrift med historier fra biavlen, du får også temahæftet: “Bestøvningsbiavl”.

I tidsskriftet kan du blandt andet læse om indretning af slyngerum og beretning fra en spændende økologitur til Tyskland. Det samlede indhold ti tidsskriftet ser således ud:

 • Biavlskonferencen 2019
 • Orientering
 • Månedens arbejde
 • Gå ikke over sporet, der kommer bier
 • Det lille slyngerum
 • Øko ERFA-tur til Tyskland
 • Annoncer
 • Møder & generalforsamlinger
 • Ny bog: Helle er biavler

Temahæftet “Bestøvningsbiavl” handler om bestøvning og om at udleje bifamilier til bestøvning. Håbet er, at den viden, både teoretisk og praktisk, der er samlet her, skal inspirere og gøre det lettere at starte med bestøvningsbiavl , og at den skal kunne hjælpe bestøvningsbiavlere, der allerede er i gang, når der er behov for oplysninger og viden.

Hæftet er opdelt i fire større afsnit:

 • Blomster- og bestøvningsbiologi, hvor der gives en fortrinsvis teoretisk baggrund om bestøvning.
 • Insektbestøvning fortæller om, hvad bibestøvning betyder for produktionen af afgrøder, hvorfor bierne er gode bestøvere og lidt om forskellige bier.
 • Danske afgrøder afhængig af insektbestøvning gives detaljer om en række dyrkede afgrøder og afgrødetyper.
 • Praktisk bestøvningsbiavl er et meget praktisk orienteret afsnit, og her er der et væld af gode oplysninger og tips, både til den der arbejder med bestøvning på friland og til den der arbejder i drivhuse eller tunneller.

God læselyst.

 

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen