Høringssvar vedr. ny forbudsperiode på braklagte arealer og bræmmer (støtteberettigede landbrugsarealer)

Danmarks Biavlerforening har ved flere lejligheder overfor styrelsen udtrykt ønske om en forlængelse af den nuværende forbudsperiode mod slåning af braklagte arealer og bræmmer. Vi kan således fuldt ud tilslutte os, at det er vigtigt at fastsætte nye regler på dette område.

Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der indføres en bestemmelse, som sikrer, at nævnte arealer ikke slås i løbet af sommeren og frem til biernes aktive trækperiode afsluttes i efteråret.


< TILBAGE