Høring om strategisk miljøvurdering af forslag til ELFUL landdistriktsprogram 2014 til 2020 og forslag til landdistriksprogram.

14. februar 2014

Flere initiativer i landdistriktsprogrammet 2014‐2020 peger i den rigtige retning . Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der i det videre arbejde med landdistriktsprogrammet inddrages en række forslag.

Læs hele høringssvaret:


TILBAGE