Høring over udkast til randzonebekendtgørelse

18. juli 2014

Danmarks Biavlerforening har med tilfredshed noteret, at der i den nye bekendtgørelse er taget højde for flora- og faunaforbedrende foranstaltninger i randzonerne, særligt med henblik på at fremme honningbiens fødegrundlag i det åbne land.


TILBAGE