MANGFOLDIGHED

Med målet om mangfoldighed skal vi beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer. Gennem bestøvning og etablering af bivenlige tiltag, arbejder biavlerne for øget mangfoldighed i naturen. I Danmark er der fundet knap 300 arter af bier, som hører til seks forskellige familier. Bier er en meget varieret gruppe, som strækker sig over små, få mm lange, bier og op til store, robuste bier, som er flere centimeter lange. Nogle er uanseelige, mens andre er farverige eller har tydelige striber.

Biernes bestøvning af mange af naturens vilde planter er meget vigtig. Når blomsterne er blevet bestøvet, kan de sætte frø og frugt. På den måde kan der blive nye planter. Og samtidig lever mange dyr og fugle af at spise frø og frugt. Derfor er biernes bestøvning ikke kun vigtig for planterne, men også for dyrene. Bierne er derfor vigtige for den biologiske mangfoldighed i vores natur.

Desværre er bierne udfordret af flere faktorer, bl.a. mangel på levesteder og blomster, samt påvirkning fra pesticider og sygdomme. Dermed kan både mangfoldigheden af bier og bestøvningen blive påvirket.

De fleste arter af vilde bier er knyttet til det lysåbne land, hvor de søger blomsterføde i både opdyrkede og udyrkede områder. Men desværre kan der være langt mellem gode levesteder og blomsterkilder i det danske landskab.

Rundt om i landet gøres der en stor indsats af biavlere og andre for at skabe bedre forhold for bierne. Du kan se eksempler og finde inspiration til dette på www.bivenlig.dk.

 

Hent artiklen “Verdensmålene og biavlen”.


TILBAGE