SULT

Biernes honning er i sig selv en spændende fødevare med mange interessante egenskaber.

I relation til sult og fødevaresikkerhed, er det vigtigt at huske, at værdien af biernes bestøvning af landbrugsafgrøder er 30-50 gange større end værdien af honning.

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder er blevet vurderet til mellem 421 og 690 mio. kr. i Danmark, og det er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Over de seneste 50 år er landbruget på verdensplan blevet mere afhængige af bestøvere, da produktionen af bestøver-afhængige afgrøder er firedoblet. FN´s landbrugs- og fødevareorganisation anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

Du kan læse mere om biernes bestøvning af forskellige afgrøder på www.bestøverportalen.dk.

Du kan læse mere om honningen og dens egenskaber på www.vi-elsker-honning.dk.

Hent artiklen “Verdensmålene og biavlen”.


TILBAGE