VARDE OG OMEGNS B.F.
GENERALFORSAMLING

Dato: 31. oktober 2023
Tid: 19.00

Sted: Hotel Hjedding Storegade 19 Ølgod

Varde og Omegns Biavlerforening afholder generalforsamling den 31. oktober kl 19.00 på Hotel Hjedding Storegade 19 Ølgod. Dagsorden i henhold til vedtægter. Forslag til dagsordenen skal være formand Kristian Friis i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Foreningen er traditionen tro vært ved fællesspisning kl 18.00 ( gule ærter) Tilmelding hertil senest 26 oktober til Kristian Friis på 21 80 66 16. Der vil være honningbedømmelse og hvert medlem kan medbringe et glas honning og et glas lynghonning.

VARDE OG OMEGNS B.F.


SE ALLE ARRANGEMENTER