RIBE & OMEGNS B.F.
Generalforsamling med spisning, honningbedømmelse og auktion

Dato: 07. oktober 2019
Tid: 18.00

Sted: Gredstedbro Hotel, Vestergade 2, 6771 Gredstedbro

<strong> Spisning kl. 18.00</strong> Traditionen tro står menuen på gule ærter. Du kan dog i stedet vælge at få dagens ret. <strong>Tilmelding senest 3. oktober</strong> hos Jens Svendsen, kongeaabiavl@hotmail.com eller tlf. 24 24 18 54. Pris for spisning: 120,- + drikkevarer. <strong>Generalforsamling starter kl. 19.00.</strong> Dagsorden: 1.    Valg af dirigent. 2.    Formandens (bestyrelsens) beretning. 3.    Foreningens regnskab, som går fra 1/9 til 31/8. 4.    Bladet Bisætningers fremtid. 5.    Indkomne forslag, og diskussion af foreningens arbejde. 6.    Fastsættelse af næste års kontingent. 7.    Valg af bestyrelse og suppleanter. 8.    Valg af revisor og revisorsuppleant. 9.    Eventuelt. (under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning). Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. <strong>Honningbedømmelse – nu med ny kategori</strong> Medbring op til 2 glas af din gode honning til honningbedømmelsen. Du får resultatet med hjem på skrift. Der uddeles præmier og diplomer til de 2 bedste i hver kategori: sommerhonning, lynghonning og som noget nyt flydende honning. Vinderen af sommerhonningkategorien får også foreningens vandrepokal til at pryde på kaminhylden det kommende år. Honningen afleveres og registreres inden spisningen starter. <strong>Auktion</strong> Efterfølgende bortauktioneres de bedømte honninger til fordel for foreningens arbejde, og der trækkes lod om 1 års gratis medlemsskab af DBF (værdi kr. 710,-).

RIBE & OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER


Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.