BIVENLIG KOMMUNE

SKAL DIN KOMMUNE HJÆLPE BIERNE?

Værdien af de danske biers (honningbier og vilde bier) bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør 1 milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes vækster nyder godt af de flittige biers bestøvning. Derfor er det vigtigt, at sikre bierne gode levevilkår.

I dag er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning, som i sidste ende kan reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse.

Alle kommuner der etablerer mindst 1 hektar bivenlig beplantning kan opnå titel af bivenlig kommune og få et certifikat, i form af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne.

Forhåbentlig vil initiativet også inspirere til at gøre andre ting, for at skabe bedre betingelser for bierne, samt at virksomheder, borgere og andre beslutter sig for at blive bivenlige.

Bivenlig beplantning kan eksempelvis etablere via en af nedenstående frøblandinger, som Danmarks Biavlerforening har udviklet i samarbejde med frøfirmaet DLF, der på en gang skaber flot blomstring og føde til bier, fugle og andre dyr.

 

Flerårige blomster til lerjord

Denne blanding er sammensat af arterne flerårig hør, morgenfrue, kornblomst, alm. slangehoved, kornvalmue, forglemmigej, gyldenlak, klinte, okseøje, studenternellike, akkeleje, brudeslør, hørblomst, judaspenge, limurt, ridderspore, fingerbøl, skærmsløjfeblomst, røllike, hjulkrone, gyldenlak – gul og fjernellike.

Blomsterne i blandingen har en god konkurrencekraft også på lerjord. Der er lagt vægt på arter med en høj pollen- og nektarproduktion. Blandingen anbefales af Danmarks Biavlerforening. En stor del af arterne findes vildtvoksende i Danmark. Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Pollen og nektarblanding

Denne blanding er sammensat af arterne boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver, alsikekløver, kællingetand, stenkløver og esparsette. Formålet med Pollen og nektarblandingen er sommeren igennem at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle, fluer mv. Det giver føde for insekterne og danner samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Blandingen trives på de fleste jordtyper og bedst i det åbne land hvor der er en del direkte sol.

Biblanding til randzoner

Denne blanding er sammensat af arterne stenkløver, hvidkløver, blodkløver, hjulkrone, honningurt og cikorie. DLFs bi-venlige blanding til randzoner indeholder arter, der er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til såning i de tre meter randzone, der ligger længst væk fra vandløbet.

Certifikatet, som de bivenlige kommuner modtager.
Certifikatet er et roll-up banner, der kan pryder indgangen
til kommunens borgerservice eller lignende.


< TILBAGE