30% mere biodiversitet til Falster Golf

Hos Falster golf er vores målsætning, mere Biodiversitet til golfbanen. Lige nu har vi 15,66 hektar high rough som vi tager i år 5,2 til en bivenlig område. Næste fase bliver vurderet efter det først 5,2 hektar. Udover det har vi nogen områder som er meget fugtig og plantning af vandsugende buske og træer vil afhjælp situation.
Begrundelse : Insekterne spiller en vigtig rolle i naturen – både som bestøver, ned brydere og som fødekilde for andre dyr. Masser af fugle og andre dyr har insekter som deres primære eller eneste fødekilde, så en stor del af disse dyr vil forsvinde, hvis insekterne gør det.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
 • Piletræer i fugtige områder

Klip bivenligt

 • Roughen får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Nogle græsarealer klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende arealer klippes forskudt

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Pesticider anvendes kun hvor det er yderst nødvendigt