Aalborg Kommune

Aalborg Kommune arbejder målrettet for at fremme biodiversiteten. Vi har bl.a. designet en særlig Aalborg-frøblanding med karakteristiske vilde blomstrende urter. Vi udsår frøblandingen rundt omkring i vores vejrabatter, friarealer og grønne områder. Urteblandingen er målrettet vilde bier, sommerfugle, biller og andre insekter – og er samtidig flot at se på og giver en mere levende, utæmmet og spændende oplevelse.

Frøblandingen er sammensat af værtsplanter til specifikke sommerfuglelarver og andre insekter. Samtidig tilbyder planterne pollen og nektar til blomsterbestøvende insekter. Aalborg Kommune lægger stor vægt på kun, at bruge frø fra ikke forædlede vilde danske arter og med så lokal afstamning som mulig – minimum Sydskandinavisk oprindelse. Herudover arbejder Aalborg Kommune med bevidst brug af næringsfattige jorder i vejrabatter mv. for at tilgodese blomstrende nøjsomhedsplanter fremfor græsser og skabe en mere åben vegetation med varm og solrig bund til de vilde bier og andre varmekrævende insekter. I nogle af byens parker har kommunen etableret bihoteller til de vilde bier.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

 • På kommunens arealer anvendes ikke pesticider
 • Der samarbejdes med lokal biavlerforening
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder