Areal forbeholdt bier

Der er nedlagt en grund som tilplantes med bivenlige blomster.
Ydermere er der opsat bistader, Der er udplantet kløver i græsplæner, oprettet nyttehaver med fx bærbuske, udlagt sten-/kvasbunker til etablering af bo, der stillet forslag om begrænsning af hækklipning til gavn for både bier og fugle, det benyttes ingen gift eller pesticider, mange små grunde med stor plantebiodiversitet. Der sørges for forsurring af vand til bier.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Blomstrende læhegn og busketter
 • Blomstrende alléer med bivenlige træer
 • Der er etableret areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen

Klip bivenligt

 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre