Ballerup Kommune

Bistriber langs vej og stier

Ballerup Kommune har i 2019 etableret bistriber langs veje og stier for at øge fødegrundlaget for bier og andre insekter. Bistriberne omfatter ca 1,1 ha i 2019.

I 2020 kommer vi op på ca 5,2 ha. inklusive ca. 3,5 ha landbrugsjord, der omlægges til blomstereng.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter

Klip bivenligt

  • Plejen af vejrabatter tilrettelægges
  • så blomsterrigdommen øges

Skab bivenlig plads

  • På kommunens arealer anvendes ikke pesticider
  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier