Bivenlig camping

På Byaasgaard har vi 26 Ha jord, hvoraf en del er naturbeskyttet.
VI har campingplads på ca 8 HA.
På 1 HA af pladsen har vi i 2021 valgt at lade græsset vokse vildt.

Vi har sået bivenlige blomster flere steder på pladsen, og en lokal biavler stiller i sommeren 2021 en bifamilie hos os.

Noget af Byaasgaards naturbeskyttede strandenge afgræsses af vores får, som Naturpleje for at højne biodiversiteten.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Blomstrende læhegn og busketter

Klip bivenligt

 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring

Skab bivenlig plads

 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der anvendes ingen pesticider