Den summende have

Øst for Geels Skov er store områder af vores næsten 1600kvm store grund blevet beplantet med en masse insektvenlige bede, buske m.m.
Senest har vi anlagt et stort staudebed, som rummer en lang række bi-venlige blomster, der blomstrer over hele sæsonen fra forår til efterår. Derudover har vi anlagt tre store områder med blomsterenge med et stort udvalg af bi- og sommerfuglevenlige blomster.
Herudover rummer haven en masse frugttræer, honningtræer (bitræ), piletræ, tørstetræer, bærbuske, bunker af sten og store dedikerede urørte områder med træstubbe, krat og kvas.
Der er flere vandhuller til gavn for både bier og andre insekter, og disse vandhuller nyder havens tudser og frøer også godt af, når de år efter år besøger dammene for at lægge æg.
Dele af græsplanen bliver ikke slået men står i stedet fyldt med hvidkløver og kællingetand.
Der er en konstant summen omkring os i alle hjørner af haven, men der er stadig mulighed for en masse projekter, der skal øge trivslen i vores insektvenlige have.
Det næste projekt bliver at øge mængden af de allertidligst blomstrende planter, så vi kan få lov til i endnu højere grad at glæde os over de fantastiske enlige biers tidlige færd med at finde mad.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret blomsterbed eller areal med bivenlige blomster
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Træer og/eller buske med bær og frugt
 • Der er udplantet løg

Klip bivenligt

 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring
 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Der klippes kun
 • hvor det er mest nødvendigt
 • Blomstrende træer og buske klippes
 • så de danner nye blomstrende skud

Skab bivenlig plads

 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider
 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder