Dragør Kommune

Fra mark til bi-venlig eng

Dragør Kommune er i gang med på at skabe en bi-venlig eng ved Søvang.

I 2019 blev marken ved Søvang tilsået med en speciel bi-venlig blomsterblanding for at få en bi-venlig mark.
I løbet af 2020 vil marken blive slået og bio-materialet vil blive opsamlet for at fjerne næringsstoffer fra marken. På den måde forsøger vi skabt de bedste betingelser for et få en eng, som er bi-venlig over tid.

Baggrund:

Dragør Kommune har i 2020 tilplantet 1 ha kommunal landbrugsjord med 13 kilo frø i et mix af etårige og flerårige planter – det drejer sig om ca. 40 arter.

Herudover kan det oplyses, at Dragør Kommune ikke benytter sprøjtemidler på de kommunale arealer, ud over punktbehandling i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo, og at vi driver store naturbeskyttede strandengsarealer langs kommunens kyst.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er etableret mindst 1 hektar bivenlige planter
  • Blomstrende alléer med bivenlige træer

Klip bivenligt

  • Der klippes kun
  • hvor det er mest nødvendigt

Skab bivenlig plads

  • På kommunens arealer anvendes ikke pesticider
  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder