Hillerød Golfbane

Hillerød golfbane har allerede masser af Bi-venlig natur. Vi har i år yderligere sået ca. 1200 m2 med frø af vilde blomster.
Der er oprette en Biodiversitetsgruppe af 10 frivillige, som arbejder med diverse planer, så banen kan bidrage yderligere til at tilgodese vilde bier, sommerfugle, fugle og anden fauna. Vi forventer at sætte flere tiltag i gang.

Banen er under omlægning. Vores chefgreenkeeper er meget naturvenlig. Han arbejder i år meget intenst med anlægget af de nye områder. Alligevel har han foranlediget, at der ud over planlagte søer, er kommet et lille vandløb, at sten bevares og bruges naturvenligt, at stubbe efterlades mm. Det nye areal indeholder også flot gammelt stengærde.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

  • Der er udsået minimum 1000 m2 bivenlige blomster
  • Blomstrende læhegn og busketter
  • Der er udplantet løg
  • Piletræer i fugtige områder

Skab bivenlig plads

  • Bunker af sten
  • træ og kvas
  • med redemuligheder for vilde bier
  • Gamle træer og stubbe
  • som får lov til at stå med gode redemuligheder
  • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre